Search Results

33pages, 1,940results in your People - Creator search for "Ando Hiroshige"
Current Lightbox
Ichimanmaru (Soga no Juro) and Hakoomaru (Soga no Goro) with their mother, from the..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Hojo Tokimune and Soga no Juro Sukenari celebrate Goro's coming of age, from the..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Soga brothers bid farewell to the summer grasses, from the series "Illustrated Tale..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Asahina Saburo saves the Soga brothers from Hachiman Shichiro, from the series..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Soga no Juro and Soga no Goro ambushing Suketsune, from the series "Illustrated Tale..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Tora Gozen at the banquet of Wada no Yoshimori, from the series "Illustrated Tale..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Tokimune (Soga no Goro) visiting his lover Kewaizaka no Shosho, from the series..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Kewaizaka no Shosho cutting her hair to become a nun, from the series "Illustrated Tale..., c. 1843/ Creator: Ando Hiroshige.
 
Soga no Juro's lover Tora Gozen seated on a balcony, from the series "Illustrated Tale..., c1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Sukenari (Soga no Juro), Tokimune (Soga no Goro), and their mother at a farewell..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Soga no Juro and Soga no Goro pursuing Suketsune's hunting party at Miharano, from..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Sukenari (Soga no Juro) dancing before Suketsune, from the series "Illustrated Tale..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Oiso no Tora telling Soga Brothers where to find Suketsune, from the series "Illustr..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Sukenari (Soga no Juro) and Tokimune (Soga no Goro) assasinating Suketsune, from the..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
Tokimune, Sukenari, Kikko Kojiro and Aiko Saburo fighting in the rain, from the seri..., c. 1843/47. Creator: Ando Hiroshige.
 
No. 68 (sic; actually 69): Crossroad at Kusatsu (Kusatsu oiwake), from the series..., c. 1835/38. Creator: Ando Hiroshige.
 
Mitsuke: View of the Tenryu River (Mitsuke, Tenryugawa zu), from the series "Fifty..., c. 1833/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
No. 6: Ise no Saburo Swears Loyalty to Ushiwakamaru (Rokukai, Ise no Saburo ga kakur..., c. 1832/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
No. 7: Ushiwakamaru Reading Kiichi Hogan's Secret Scroll (Nanakai, Ushiwakamaru hiso..., c. 1832/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
No. 9: Ushiwakamaru Defeats Musashibo Benkei at Gojo Bridge (Kyukai, Gojo no hashi..., c. 1832/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
No. 10: Ushiwaka Defeats Sekigahara Yoichi at Keage Mountain Pass (Jukkai, Keage tog..., c. 1832/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
No. 3: Yoshitsune's Night Attack Against the Taira Army at the Battle of Mount Mikus..., c. 1832/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
No. 5: Yoshitsune Takes a Shortcut and Scales the Steep and Dangerous Precipice at..., c. 1832/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
No. 4: Yoshitsune Leading His Cavalry Down Hiyodori Pass at Ichinotani (Yonkai, Yosh..., c. 1832/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
Misty Moont over the Shore at Tsukuda Island (Tsukudajima kaihen oborozuki), from..., c. 1835/44. Creator: Ando Hiroshige.
 
Spring View from the Foot of Asuka Hill (Asukayama shita haru no kei), from the ser..., c. 1835/44. Creator: Ando Hiroshige.
 
Viewing Cherry Blossoms from Kiyomizu Hall at Toeizan in Ueno (Ueno Toeizan chu..., c. 1835/44. Creator: Ando Hiroshige.
 
Flowers at Goten Hill in Spring (Haru Gotenyama no hana), from the series "Famous..., c. 1832/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
The Ide Jewel River in Yamashiro Province (Yamashiro Ide no Tamagawa), from the seri..., c. 1835/37. Creator: Ando Hiroshige.
 
The Noji Jewel River in Omi Province (Omi Noji no Tamagawa), from the series "Six..., c. 1835/37. Creator: Ando Hiroshige.
 
The Kinuta Jewel River in Settsu Province (Settsu Kinuta no Tamagawa), from the serie..., c. 1835/37 Creator: Ando Hiroshige.
 
The Noda Jewel River in Mutsu Province (Mutsu Noda no Tamagawa), from the series "Si..., c. 1835/37. Creator: Ando Hiroshige.
 
The Kinuta Jewel River in Settsu Province (Settsu Kinuta), from the series "Six Jewel..., 1857. Creator: Ando Hiroshige.
 
The Ide Jewel River in Yamashiro Province (Yamashiro Ide), from the series "Six Jewel..., 1857. Creator: Ando Hiroshige.
 
The Chofu Jewel River in Musashi Province (Musashi Chofu no Tamagawa), from the series "Si..., 1857. Creator: Ando Hiroshige.
 
The Noda Jewel River in Mutsu Province (Mutsu Noda), from the series "Six Jewel Rivers...,1857. Creator: Ando Hiroshige.
 
The Cave at Enoshima in Sagami Province (Soshu Enoshima iwaya no zu), from the series..., c.1837/39. Creator: Ando Hiroshige.
 
Traveling at Night in the Hakone Mountains on the Border of Izu and Sagami Provinces..., c. 1830/44. Creator: Ando Hiroshige.
 
Returning Sails at Sakai (Sakai no kihan), from the series "Eight Views from the..., c. 1843/46. Creator: Ando Hiroshige.
 
Edo Bridge and Nihon Bridge in the Eastern Capital (Toto Edobashi Nihonbashi), from the se..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Odawara: Fishermen's Houses on the Beach (Odawara, kaigan gyosha), no. 10 from the series ..., 1855. Creator: Ando Hiroshige.
 
Hara: View of the Ashitaka Mountains and Mount Fuji (Hara, Ashitakayama Fuji chobo), no. 1..., 1855. Creator: Ando Hiroshige.
 
Yoshiwara: Fuji Marsh and Ukishima Plain (Yoshiwara, Fuji no numa ukishima ga hara), no. 1..., 1855. Creator: Ando Hiroshige.
 
Futakawa: The Station at Surugababa (Futakawa, Sarugababa tateba), no. 34 from the series ..., 1855. Creator: Ando Hiroshige.
 
Goyu: Motono Plain and Motosaka Pass (Goyu, Motonogahara Motozaka goe), no. 36 from the se..., 1855. Creator: Ando Hiroshige.
 
Oiso: Saigyo's Hut at Shigitatsu Marsh (Oiso, Shigitatsusawa Saigyoan), no. 9 from the ser..., 1855. Creator: Ando Hiroshige.
 
Returning Sails at Gyotoku (Gyotoku no kihan), from the series "Eight Views in the..., c. 1837/38. Creator: Ando Hiroshige.
 
Autumn Moon over Tama River (Tamagawa no shugetsu), from the series "Eight Views..., c. 1837/38. Creator: Ando Hiroshige.
 
View of Morning Cherry Blossoms in the New Yoshiwara (Shin Yoshiwara asazakura no zu)..., c. 1831. Creator: Ando Hiroshige.
 
First Cuckoo of the Year at Tsukuda Island (Tsukudajima, hatsu hototogisu), from the..., c. 1831. Creator: Ando Hiroshige.
 
View of the Lotus Pond at Shinobugaoka (Shinobugaoka hasuike no zu), from the series..., c. 1831. Creator: Ando Hiroshige.
 
View of Leafy Cherry Trees along the Sumida River (Sumidagawa hazakura no kei), from the..., c. 1831 Creator: Ando Hiroshige.
 
Nihonbashi: Procession Departing (Nihonbashi, gyoretsu furidashi), from the series..., c. 1833/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
Akasaka, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi..., c. 1841/44. Creator: Ando Hiroshige.
 
Sunrise on New Year's Day at the Musashiya Restaurant in Susaki (Susaki hatsu hinode..., c. 1838/40. Creator: Ando Hiroshige.
 
The Hirasei Restaurant in Front of the Hachiman Shrine at Fukagawa (Fukagawa Hachim,..., c. 1838/40. Creator: Ando Hiroshige.
 
Courtesans Viewing Cherry Blossoms at Horaitei Restaurant in Ikenohata (Ikenohata..., c. 1838/40. Creator: Ando Hiroshige.
 
Viewing Snow at the Uekiya Restaurant at Mokubo Temple (Mokuboji yukimi, Uekiya) ..., c. 1838/40. Creator: Ando Hiroshige.
 
Evening Glow at Imado, Eight Views of the Sumida River (Sumidagawa hakkei, Imado,..., c. 1840/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Evening Rain at Massaki, Eight Views of the Sumida River (Sumidagawa hakkei, Massak,..., c. 1840/42. Creator: Ando Hiroshige.