Search Results

33pages, 1,940results in your People - Creator search for "Ando Hiroshige"
Current Lightbox
Okabe: View of Mount Utsu (Okabe, Utsunoyama no zu), from the series "Fifty-three..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Fujieda, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Shimada, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Kanaya, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Nissaka, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Kakegawa, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsug..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Fukuroi, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Mitsuke: Ferries Crossing the Tenryu River (Mitsuke, Tenryugawa funawatashi), from..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Hamamatsu, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsu..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Maisaka: The Ferry at Imagiri (Maisaka, Imagiri funawatashi), from the series "Fifty..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Arai, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)," also..., c. 183 Creator: Ando Hiroshige.
 
Shirasuka: View of Shiomi Slope (Shirasuka, Shiomizaka no zu), from the series "Fift..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Futakawa, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsug..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Yoshida, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Goyu, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi) ..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Akasaka, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)..., c.1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Okazaki: Yahagi Bridge (Okazaki, Yahagi no hashi), from the series "Fifty-three..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Chiryu, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Narumi, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Miya, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Kuwana: The Post Station at Tomita (Kuwana, Tomita tachiba no zu), from the series.., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Yokkaichi, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsu..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Shono, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Otsu, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan tsugi)..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Kyoto: The Great Bridge at Sanjo (Kyo, Sanjo Ohashi zu), from the series "Fifty-thre..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Kyoto: The Imperial Palace (Kyo, Dairi), from the series "Fifty-three Stations of..., c. 1837/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Clearing Weather at Shibaura (Shibaura seiran), from the series "Eight Views in the..., c. 1837/38. Creator: Ando Hiroshige.
 
Hamamatsu—No. 30, from the series "Fifty-three Stations of the Tokaido (Tokaido gojusan..., c. 1847/ Creator: Ando Hiroshige.
 
Mishima: Morning Mist (Mishima, asagiri), from the series "Fifty-three Stations of..., c. 1833/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
Yoshiwara: Mount Fuji on the Left (Yoshiwara, hidari Fuji), from the series "Fifty..., c. 1833/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
Sudden Shower over Shin Ohashi Bridge and Atake (Ohashi Atake no yudachi), from the series..., 1857. Creator: Ando Hiroshige.
 
Shinano Province: The Moon Reflected in the Sarashina Rice Fields near Mount Kyodai (Shina..., 1853. Creator: Ando Hiroshige.
 
Hibiya and Soto-Sakurada from Yamashita-cho (Yamashita-cho Hibiya Soto-Sakurada), from the..., 1857. Creator: Ando Hiroshige.
 
Evening Snow at Mimeguri, Eight Views of the Sumida River (Sumidagawa hakkei, Mimegu..., c. 1840/42. Creator: Ando Hiroshige.
 
Snow at Benzaiten Shrine in Inokashira Pond (Inokashira no ike Benzaiten no yashiro..., c. 1844/45. Creator: Ando Hiroshige.
 
View of Mount Fuji from across the Sea at Miho Bay in Suruga Province (Sunshu Fujisa..., c. 1844/46. Creator: Ando Hiroshige.
 
Odawara: The Sakawa River (Odawara, Sakawagawa), from the series "Fifty-three Statio..., c. 1833/34. Creator: Ando Hiroshige.
 
Mokubo Temple, Uchigawa Inlet, and Gozensaihata (Mokuboji Uchigawa Gozensaihata), from the..., 1857. Creator: Ando Hiroshige.
 
Distant View of Azuma Bridge and Kinryuzan Temple (Azumabashi Kinryuzan enbo), from the se..., 1857. Creator: Ando Hiroshige.
 
Kiyomizu Hall and Shinobazu Pond at Ueno (Ueno Kiyomizudo Shinobazu no ike), from the seri..., 1856. Creator: Ando Hiroshige.
 
Maple Leaves in Shimosa Province (Shimosa, momiji), section of sheet no. 7 from the series..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Comic Dancers in Mikawa Province (Mikawa, manzai), section of sheet no. 4 from the..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Tea Kettle, section of a sheet from the series "Mirror of Stone Rubbings of Views of the..., n.d. Creator: Ando Hiroshige.
 
New Year in Yoshiwara (Yoshiwara seiyo), section of a sheet from the series "Cutout Pictur..., 1857. Creator: Ando Hiroshige.
 
Shirosato Beach in Kazusa Province (Kazusa Shirosato kaihin), section of sheet no. 7 from ..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Gathering Seaweed at Omori in Shinagawa (Shinagawa, Omori, meisan nori tori), sectio..., c. 1848/52. Creator: Ando Hiroshige.
 
Numazu: Shinra Saburo (Minamoto no Yoshimitsu), section of sheet no. 3 from the series "Cu..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Sagami: Shinra Saburo (Minamoto no Yoshimitsu), section of sheet no. 8 from the series "Cu..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Famous Products of Tosa Province: Dried Bonito (Tosa meibutsu, katsuobushi), section of sh..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Clam Digging at Low Tide at Shinagawa (Shinagawa shiohigari), section of a sheet from..., 1857. Creator: Ando Hiroshige.
 
Catching Wild Ducks in Iyo Province (Iyo, okoshi no kamo), section of sheet no. 16..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Minosaki in Bungo Province (Bungo, Minosaki), section of sheet no. 17 from the series "Cut..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
The Mountain Scene from the play Imoseyama (Imoseyama, yama no dan), section of a sheet fr..., 1854. Creator: Ando Hiroshige.
 
Pleasure Boat at Ryogoku Bridge (Ryogoku suzumibune), section of a sheet from the series "..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Boat from Marugame in Sanuki Province (Sanuki, Marugame fune), section of sheet no. 16..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Sakura Island and Osumi Province (Osumi Sakurajima, section of sheet no. 18 from the serie..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Kaga: Ataka Barrier (Kaga, Ataka no seki), section of sheet no. 10 from the series "Cutout..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Toyo River at Yoshida (Yoshida, Toyokawa), section of a sheet from the series "Cutouts..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Flowers at Goten Hill (Gotenyama, hana), section of a sheet from the series "Cutouts of ..., 1852. Creator: Ando Hiroshige.
 
Munemori Visiting Chikubu Island in the play Nunobiki Monogatari (Munemori Chikubushima mo..., 1854. Creator: Ando Hiroshige.