Search Results

 7results in your People - Subject search for "Ichikawa Raizo II"
Current Lightbox
The Actors Ichikawa Raizo I as a peddler of tea whisks and Nakamura Matsue I as Yuya Gozen..., 1763. Creator: Torii Kiyomitsu.
 
The Actors Bando Aizo as the courtesan Kewaizaka no Shosho and Ichikawa Raizo I as Soga no..., 1766. Creator: Torii Kiyomitsu.
 
The Actor Ichikawa Raizo I as Minamoto no Yoshitsune in the play "Nihon ga Hana Hogan Biik..., 1761. Creator: Torii Kiyomitsu.
 
The Actor Ichikawa Raizo II as Murakami Hikoshiro Yoshiteru in the Play Oyoroi Ebido..., c. 1772. Creator: Shunsho.
 
The Actor Ichikawa Raizo I as Hanakawado no Sukeroku in the scene "Sukeroku” in the pla..., c. 1764. Creator: Shunsho.
 
The Actor Ichikawa Raizo II, from "A Picture Book of Stage Fans (Ehon butai ogi)", 1770. Creator: Ippitsusai Buncho.
 
The Actors Ichikawa Raizo II as Kojiro Masahira (right) and Ichikawa Danzo IV as Doi no..., c. 1774. Creator: Katsukawa Shunko.